O firmie

Pracownia architektoniczno-konserwatorska PROART istnieje od 1994 r. w Warszawie. Od początku swojego powstania prowadzona jest przez arch. Annę Rostkowską.

Działalność firmy związana jest przede wszystkim z projektami zabytkowych i historycznych obiektów architektury i budownictwa, przystosowywaniem ich do nowych potrzeb i funkcji, odtwarzaniem historycznych wnętrz oraz detali architektonicznych, renowacjami fasad historycznych (pod nadzorem służb konserwatorskich), a także projektowaniem uzupełnień w historycznej stylistyce.

Zespół pracowni składa się z doświadczonych projektantów posiadających uprawnienia projektowe i konserwatorskie a także utalentowanych absolwentów Wydziałów Architektury z wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania architektury i detalu historycznego.

Niezależnie od wspomnianej specjalizacji, pracownia wykonuje także projekty o różnorodnym przeznaczeniu:

 • rezydencje prywatne
 • budynki mieszkalne
 • budynki biurowe
 • obiekty użyteczności publicznej - np. kościoły, parki, cmentarze, teatry itp.
 • przebudowy i adaptacje związane ze zmianą funkcji budynku lub zmianą właściciela.
 • wnętrza budynków zabytkowych i współczesnych.

Pracownia PROART posiada liczne referencje wystawione przez inwestorów polskich i zagranicznych za swoją działalność projektową i realizacyjną. W przypadku przebudowy Pałacu Miejskiego Al. Ujazdowskie 41 /Wilcza 1 pracownia pełniła funkcję inwestora zastępczego prowadząc realizację budowy.

Wśród projektów zrealizowanych z udziałem pracowni wymienić należy m.in.:

 • Remont elewacji i odtworzenie balkonów w kamienicy Śniadeckich 23 (1996).
 • Remont wszystkich elewacji i podwórza kamienicy Śniadeckich 10 (1998).
 • Modernizacja i przebudowa Teatru „Syrena” (2001).
 • Modernizacja kamienicy przy ul. Wiejskiej 19 (2003).
 • Rewitalizacja i rozbudowa willi w Konstancinie k. Warszawy (2004).
 • Modernizacja d. Komory Wodnej przy ul. Kłopotowskiego 1/3 (2004).
 • Budowa pałacu klasycystycznego w Konstancinie k. Warszawy (2005).
 • Modernizacja d. pałacu J. Jurkiewicza w Al. Ujazdowskich 41 (2005).
 • Remont Kaplicy Halpertów na cm. Ewangelicko-Augsburskim (2006).
 • Przebudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Wspólnej 50 (2007).
 • Budowa nowego budynku wielorodzinnego przy ul. Pięknej 28 (2009).
 • Modernizacja kamienicy i willi „Struvego” przy ul. Pięknej 44 (2010).
 • Modernizacja d. przędzalni przy ul. Żeligowskiego 3/5 w Łodzi (2010).
 • Rewitalizacja gmachu publicznego przy ul. Pomorskiej 21 w Łodzi (2011).
 • Rozbudowa willi w Konstancinie k. Warszawy (2011).
 • Przebudowa i rozbudowa domu jednorodzinnego na Sadybie (2011).
 • Remont i ocieplenie zespołu mieszkalnego przy ul. Barskiej 7/9 (2013).
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Hożej 50 (2014).
 • Wnętrze piekarni ze sklepem „Galeria Wypieków” przy Pl. Wilsona (2015).
 • Modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Mokotowskiej 63 (2015).
 • Przebudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 (2016).
 • Budowa nowej willi klasycystycznej w Zielonce k. Warszawy (2016).
 • Modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Koszykowej 49A (2016).
 • Modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Górnośląskiej 7A (2016).
 • Budowa nowego domu w stylu funkcjonalistycznym w Komorowie (2016).
 • Budowa osiedla domków „Ventana” w Walendowie k. Warszawy (2016).