Przywracamy świetność zabytkom, na tym się znamy najlepiej.

Anna Rostkowska architekt

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1972, upr. proj. 1978. W latach 1972-1980 w MBP "Warcent", w latach 1980-1984 nauczycielka historii arch. i projektowania w Liceum Renowacji Zabytków i Pomaturalnym Technikum Budowlanym. W latach 1985-1994 kier. bud. przy pracach wykonawczych w obiektach zabytkowych. Pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków w latach 1995-1997. Specjalistka w dziedzinie konserwacji i modernizacji budynków zabytkowych i historycznych, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Założycielka i właścicielka pracowni Proart od 1994 r.

Anna Rostkowska
 
Marcin Biczyk Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2000, uprawnienia projektowe 2005. Architekt prowadzący większości kluczowych projektów, specjalista w zakresie prawa budowlanego i dokumentacji wykonawczej. W pracowni Proart od 1999 r.

Marcin Biczyk
 
Dominik Rostkowski Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2004, uprawnienia projektowe 2010. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie konserwacji zabytków na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012. W pracowni Proart od 2004 r.

Dominik Rostkowski
 
Piotr Kilanowski Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2010, doktorat 2018 r.. Asystent w Zakładzie Architektury Polskiej WAPW od 2017 r.. Autor artykułów w czasopismach „Ochrona Zabytków”, „Spotkania z Zabytkami” i „Świat Kolei”. Specjalista w dziedzinie kamienic czynszowych przełomu XIX i XX w, zawodowo i hobbystycznie zajmujący się architekturą około 1900 roku, a także grafiką i tematyką kolejową. W pracowni Proart od 2010 r.

Piotr Kilanowski
 
Sylwia Trzałkowska Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1996. Dyplom w zawodzie renowator zabytków architektury specjalności murarz-sztukator w Liceum Renowacji Zabytków 1991. Laureatka nagrody III stopnia Ministra Infrastruktury w konkursie na Projekt Studium architektoniczno-budowlanego Ukształtowania Skarpy przy wschodnim i zachodnim przyczółku skarpy trasy W-Z w 2001 r. (praca zespołowa), pracownik PKZ w latach 2000-2005. W pracowni Proart od 2011 r.

Sylwia Trzałkowska
 
Dorota Suchecka-Szreniawska Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2011. Absolwentka Studiów Podyplomowych Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej 2013, uprawnienia projektowe 2015. W pracowni Proart od 2013 r.

Dorota Suchecka-Szreniawska
 
Anita Wesołowska Architekt

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej 2007. Absolwentka Studium Podyplomowego Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 2008 oraz Studiów Podyplomowych w zakresie konserwacji zabytków na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 2009. W latach 2010-2013 pracownik Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (ob. Narodowy Instytut Dziedzictwa). W pracowni Proart od 2013 r.

Anita Wesołowska
 
Jadwiga Rembiewska technik architektury i budownictwa

Technik architektury i budownictwa. Specjalistka w dziedzinie projektowania i wykonawstwa stolarki okiennej i drzwiowej, a także detali wystroju architektonicznego. Pracownik PKZ w latach 1978-2004, współautorka m.in. projektów renowacji piwnic Zamku Średniego w Malborku (2008), remontu elewacji i wnętrz dworca kolejowego Przemyśl Główny (2012), czy renowacji elewacji i wnętrz kamienic Próżna 7-9 (2012). W pracowni Proart od 2012 r.

Jadwiga Rembiewska
 
Magdalena Sołtysiak-Siwiec Architekt

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2013. W pracowni Proart od 2016 r.

Magdalena Sołtysiak-Siwiec
 
Proart architekt konserwator pracownik zespół

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Federalnego Stanu Paraná w Kurytybie (2010), doktorantka WAPW od 2017 r. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie konserwacji i renowacji zabytków na Papieskim Uniwersytecie Katolickim stanu Paraná (2012). Absolwentka studium podyplomowego w zakresie planowania przestrzennego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2015). W pracowni Proart od 2017 r.

Camila Montes-Celiński
 
Maria Grzeszczakowska architekt

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2020 w specjalności Dziedzictwo Architektoniczne. W pracowni Proart od 2019.

Maria Grzeszczakowska
 
Ewelina Zientała architekt

Architekt, absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2019. W pracowni Proart od 2020.

Ewelina Zientała
 
Weronika Krygicz architekt

Architekt, absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2019. W pracowni Proart od 2021.

Weronika Krygicz
 
Klaudia_Piwowarska, architekt

Architekt, absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2019. W pracowni Proart od 2021.

Klaudia Piwowarska