• Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Al_Jerozolimskie_57; kamienica; Warszawa, neoromantyzm, Arthur_E_Gurney, Proart, przebudowa, nadbudowa, remont
 • Kamienica w Al. Jerozolimskich 57 (dawniej 65) wzniesiona została w 1910 r. na zlecenie Piotra Drzewieckiego wg projektu angielskiego architekta
  Arthura E. Gurneya. Z początku budynek funkcjonował jako mieszkalny, jednakże już w kilka lat po oddaniu do użytku większą część jego
  kubatury wynajęto na potrzeby szpitala położniczo-ginekologicznego "Omega", który z powodzeniem funkcjonował w tej lokalizacji także po 1918 r..
  Szczęśliwie budynek nie uległ uszkodzeniom w czasie działań wojennych, natomiast po 1945 r. adaptowany został na potrzeby szpitala dziecięgo o
  analogicznej jak wcześniej nazwie "Omega". Szpital funkcjonował do 2005 r., następnie budynek przez kilka lat wynajmowano na rozmaite drobne
  usługi.

  Projekt przewiduje remont, przebudowę oraz nadbudowę z adaptacją poddasza w trakcie podwórzowym kamienicy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.