• Floriańska_8, kamienica, Praga, Warszawa, rekonstrukcja_elewacji
  • Floriańska_8, kamienica, Praga, Warszawa, rekonstrukcja_elewacji
  • Kamienica przy ul. Floriańskiej 8 wzniesiona została około 1912-1913 roku w stylistyce wczesno modernistycznej z subtelną dekoracją
    geometryczną. Budynek nie doznał zniszczenia w czasie działań wojennych i pozostawał w eksploatacji zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem także po
    1945 r. W drugiej połowie lat 60. XX w. usunięto wystrój elewacji. Około 1995 r. kamienica doznała pożaru dachu, który zrekonstruowano w
    kolejnych latach w zmodernizowanej formie.

    Projekt obejmuje odtworzenie utraconego wystroju architektonicznego elewacji frontowej oraz nowy wystrój przejazdu bramnego.