• projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • Foksal 13 kamienica remont przebudowa nadbudowa szkic odtworzenie elewacji fasada eklektyzm Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska Proart
 • Foksal 13 kamienica remont przebudowa nadbudowa szkic odtworzenie elewacji fasada eklektyzm Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska Proart
 • Foksal 13 kamienica remont przebudowa nadbudowa szkic odtworzenie elewacji fasada eklektyzm Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska Proart
 • Foksal 13 kamienica remont przebudowa nadbudowa szkic odtworzenie elewacji fasada eklektyzm Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska Proart
 • 	 projekt przebudowa modernizacja nadbudowa adaptacja Proart Anna Rostkowska odtworzenie fasady fasada eklektyzm kamienica
 • Foksal 13,

  Najważniejszym elementem opracowanego w pracowni Proart projektu jest odtworzenie historycznego wystroju fasady na podstawie niewielkiego
  przedwojennego amatorskiego zdjęcia przekazanego przez rodzinę Z. Mączeńskiego.

  Kamienica czynszowa pod obecnym adresem Foksal 13 powstała w 1899 r. dla kupca Hirsza Weinsteina wg projektu nie ustalonego jednoznacznie
  architekta. Najprawdopodobniej autorem architektury budynku był budowniczy Artur Spitzbarth. Budynek wzniesiono z wykorzystaniem niezwykle bogatej
  stylistyki eklektycznej, dzięki czemu zaliczał się on do grupy najbardziej wystawnych warszawskich domów czynszowych określanych jako "kamienice
  pałacowe".

  W 1933 r. budynek przeszedł na własność warszawskiego przemysłowca, dr Jana Wedla. W okresie tym eklektyczny kostium architektoniczny kamienicy
  postrzegać zaczęto jako niemodny, przesadnie bogaty i nieprzystający do nowoczesnego, a ściślej modernistycznego ducha epoki. Właściciel
  zlecił wówczas zaprzyjaźnionemu architektowi - Zdzisławowi Mączeńskiemu - modernizację architektury fasady, polegającą na całkowitym
  usunięciu pierwotnego wystroju i unowocześnieniu budynku poprzez przybudowanie przeszklonego szybu windowego do oficyny w podwórzu. Realizację
  projektu ukończono w 1936 r. Podkreślić przy tym należy, iż budynek zachował pierwotne, niezwykle bogate wykończenie wnętrz, takie jak:
  posadzki, wystrój sztukatorski i malarski, piece kaflowe, stolarkę drzwiową i okienną, oraz balustrady i wystrój klatek schodowych.

  Kamienica szczęśliwie przetrwała działania wojenne w 1939-1945 r. W kolejnych latach budynek znacjonalizowano, adaptując jego wnętrza do
  funkcji mieszkań komunalnych. Przez kolejne dziesięciolecia stan budynku pogarszał się z powodu braku odpowiednich remontów. W efekcie budynek
  konieczne było wysiedlić i zamknąć w 2007 r.

  W 2007 r. budynek stał się własnością belgijskiej firmy Ghelamco. W 2016 r. rozpoczął się proces rewaloryzacji kamienicy. W ramach projektu
  opracowanego w pracowni Proart budynek przechodzi kompleksowy remont konserwatorski wraz z przebudową i rozbudową. Ważny element projektu stanowi
  budowa dwupoziomowego podziemnego garażu.