• Koszykowa 49A projekt przebudowa nadbudowa remont wnętrza Proart Fenix kamienica architektura Warszawa
 • Koszykowa 49A projekt przebudowa nadbudowa remont wnętrza Proart Fenix kamienica architektura Warszawa fasada odtworzenie
 • Koszykowa 49A projekt przebudowa nadbudowa remont wnętrza Proart Fenix kamienica architektura Warszawa
 • Koszykowa 49A projekt przebudowa nadbudowa remont wnętrza Proart Fenix kamienica architektura Warszawa
 • Kamienica przy ul. Koszykowej 49A wzniesiona została w latach 1894-1896 dla Wincentego Kozierskiego wg projektu nie ustalonego projektanta. W 1897 r.
  ukończony budynek odkupiony został przez Henryka Kocha. W toku przebudowy centrum miasta po 1945 r. kamienica znalazła się na zapleczu jednego z
  budynków Osiedla MDM. W kolejnych latach funkcjonowała jako komunalny budynek mieszkalny. Około 1950 r. usunięto wystrój fasady.

  Opracowany w latach 2013-2016 przez pracownię Proart projekt zakładał przebudowę istniejącego budynku, nadbudowę nowej kondygnacji
  mieszkalnej, wprowadzenie wind, a także odtworzenie zniszczonego wystroju fasady i wnętrz klatek schodowych. Projekt powstał w koordynacji z
  powstającym na sąsiedniej działce dla tego samego Inwestora nowym budynkiem mieszkalnym wg koncepcji pracowni architektonicznej JEMS.