• Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix przebudowa adaptacja
 • 	 Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Pomorska 21 Łódź Pałac modernizacja remont przebudowa Towarzysto Kredytowe Miejskie Proart Fenix wnętrza adaptacja
 • Gmach Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi powstał w 1881 r. jako drugi tego typu budynek na terenie Królestwa Polskiego. Projekt przypisuje się
  łódzkiemu architektowi miejskiemu, Hilaremu Majewskiemu. W latach 1908-1910 budynek rozbudowano o oficynę zachodnią, natomiast w latach 1932-1933
  o oficynę wschodnią. W 1949 r. Towarzystwo Kredytowe zlikwidowano a sam gmach upaństwowiono, przekształcając go na Instytut Stomatologiczny
  Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2008-2011 dawny gmach Towarzystwa Kredytowego w mieście Łodzi poddano gruntownemu remontowi z odtworzeniem i
  uzupełnieniem pierwotnego wystroju architektonicznego i przeznaczeniem budynku na funkcje biurowe i publiczne.

  W ramach remontu pieczołowicie odtworzono zachowany, choć znacznie zniszczony i zdekompletowany wystrój architektoniczny wnętrz, w
  tym m.in. posadzki lastrykowe, dekoracje sztukatorskie, dekoracje malarskie i oryginalną kolorystykę. Za zgodą łódzkiego Urzędu
  Konserwatorskiego, na podstawie zachowanych pierwotnych planów budynku wprowadzono uzupełniający wystrój sztukatorski części pomieszczeń
  użytkowych z wykorzystaniem wzorów eklektycznych stosowanych u schyłku XIX w. W ramach remontu i modernizacji oczyszczeniu i uzupełnieniu poddane
  zostały także wszystkie elewacje i oba przejazdy bramne, Wyposażenie budynku uzupełniono o zgodne z jego charakterem oświetlenie wnętrz i
  fasady. Wyremontowany dawny gmach Towarzystwa Kredytowego oddano do ponownej eksploatacji pod koniec 2011 r.

  W 2011 r. budynek otrzymał nagrody "Najlepsze wnętrze roku 2011" oraz "Najlepsza realizacja konserwatorska w roku 2011" przyznane przez Fundację
  Ulicy Piotrkowskiej wraz z Łódzką Okręgową Izbą Architektów i Łódzkim Oddziałem SARP.