• Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura Anna Rostkowska Piotr Kilanowski
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura wnętrza
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura wnętrza
 • Kamienica Okrzei 26 przebudowa nadbudowa remont konserwacja dom pod sowami architektura Anna Rostkowska Sylwia Trzałkowska
 • Kamienica przy ul. Okrzei 26 wzniesiona została w 1906 r. na zamówienie Witolda ks. Massalskiego wg projektu nieustalonego architekta. W 1914 r.
  opracowano projekt nadbudowy kamienicy o 1 kondygnację, którego realizację uniemożliwił wybuch I wojny światowej. Po 1945 r. kamienica została
  adaptowana na lokale komunalne. Stan budynku z biegiem lat znacznie się pogorszył, w wyniku czego usunięto część wystroju fasad i balkony.
  Budynek wpisano w kolejnych latach do rejestru zabytków pod nr 635 A.

  W 2016 r. na podstawie projektu pracowni Proart rozpoczął się remont, przebudowa i nadbudowa kamienicy. Nadbudowa kondygnacji możliwa była
  wskutek uwzględnienia przez Urząd Konserwatorski autentycznego rysunku niezrealizowanej nadbudowy z 1914 r. W ramach projektu przewidziano także
  odtworzenie fasad a także projekt wystroju wnętrz klatek schodowych i przejazdu bramnego.