• Śniadeckich 10 kamienica projekt Proart adaptacja Adam Jaszczołt Wacław Heppen Józef Napoleon Czerwiński Anna Rostkowska
 • Śniadeckich 10 kamienica projekt Proart adaptacja Adam Jaszczołt Wacław Heppen Józef Napoleon Czerwiński Anna Rostkowska
 • Śniadeckich 10 kamienica projekt Proart adaptacja Adam Jaszczołt Wacław Heppen Józef Napoleon Czerwiński Anna Rostkowska
 • Kamienica przy ul. Śniadeckich 10 powstała w 1912 r. na zamówienie Adama Jaszczołta wg projektu znakomitej spółki Wacław Heppen i Józef N.
  Czerwiński. Budynek ten zaliczał się do najbardziej paradnych w południowej części ówczesnego śródmieścia. W 1944 r. kamienica uległa
  spaleniu tracąc zwieńczenie i jedną z oficyn bocznych. Po 1945 r. uległa upaństwowieniu i wykorzystywana była jako budynek biurowy.

  W 1998 r. na podstawie projektu pracowni Proart kamienica przeszła kompleksowy remontu wszystkich elewacji z uzupełnieniem i odtworzeniem części
  wystroju i wyposażenia (m.in. stolarka drzwiowa portierni i niektórych lokali w podwórzu). W ramach projektu wykonano także nowy projekt
  zagospodarowania podwórza z wprowadzeniem fontanny, alejek i zorganizowanej zieleni.