• Stalowa_41, kamienica, Nowa-Praga, renowacja, modernizacja, przebudowa, nadbudowa, rok_1914
 • Stalowa_41, kamienica, Nowa-Praga, renowacja, modernizacja, przebudowa, nadbudowa, rok_1914
 • Stalowa_41, kamienica, Nowa-Praga, renowacja, modernizacja, przebudowa, nadbudowa, rok_1914
 • Stalowa_41, kamienica, Nowa-Praga, renowacja, modernizacja, przebudowa, nadbudowa, rok_1914
 • Stalowa_41, kamienica, Nowa-Praga, renowacja, modernizacja, przebudowa, nadbudowa, rok_1914
 • Kamienica przy ul. Stalowej 41 wzniesiona została w latach 1913-1914 na zlecenie Władysława Pachulskiego i Andrzeja Domańskiego jako jeden z kilku
  budynków flankujących powstające równocześnie pomiędzy nimi założenie placu targowego. Budynek przeznaczony był na wynajem dla uboższych i
  średnio zamożnych najemców. Po 1945 r. uległ upaństwowieniu i pozostawał w eksploatacji do 2017 r.. Niestety w międzyczasie nie był poddawany
  żadnym znaczniejszym remontom i liczne jego elementy uległy zniszczeniu.

  Projekt uwzględnia remont, przebudowę i nadbudowę kamienicy z adaptacją istniejącego układu klatek schodowych oraz wprowadzeniem małych
  mieszkań w nowym układzie.