• Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • 	 Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • 	 Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • 	 Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • 	 Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • 	 Szpitalna_4, kamienica_Whitehead, Zdzisław_Mączeński, luksusowy_funkcjonalizm, rok_1937
 • Budynek przy ul. Szpitalnej 4 (hip. 1528 a) wzniesiony został w 1937 r. na zamówienie Eleonory A. Whitehead (1884-1956), z domu Wedel, córki Emila
  Wedla. Projektodawcą był związany we wspomnianym okresie z rodziną Wedlów architekt Zdzisław Mączeński. Kamienica przy ul. Szpitalnej 4
  zalicza się do najlepszych warszawskich realizacji w nurcie tzw. luksusowego funkcjonalizmu drugiej połowy lat 30. XX w.

  W 1944 r. budynek doznał uszkodzeń w wyniku trafienia bombą lotniczą. Zniszczeniu uległ wówczas fragment ostatniego piętra w północnej
  części kamienicy. Odbudowę przeprowadzono w 1945 r. zapewne z udziałem Z. Mączeńskiego. Wprowadzono wówczas wtórny podział 2 dużych lokali 4
  piętra na 6 mniejszych z powiększeniem obszaru klatki schodowej. W trakcie odbudowy uszkodzonego fragmentu budynku nie odtworzono też okładziny
  piaskowcowej elewacji frontowej. Po 1945 r. budynek był eksploatowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W większości lokali wprowadzono wtórne
  podziały wewnętrzne.

  Projekt obejmuje remont elewacji frontowej oraz podwórzowej a także frontowej klatki schodowej.