• Drawing facade elewacja fasada rysunek architektoniczny kamienica ujazdowskie 22
 • Drawing facade elewacja fasada rysunek architektoniczny kamienica ujazdowskie 22
 • Drawing section town-house kamienica czynszowa ujazdowskie 22 aleje
 • Drawing section przejazd bramny rysunek architektoniczny kamienica ujazdowskie 22
 • Drawing detal detail balcony rysunek architektoniczny kamienica ujazdowskie 22
 • Kamienica czynszowa pod obecnym adresem Al. Ujazdowskie 22 powstała w 1895 r. według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego dla Władysława
  Ławrynowicza.

  W 1944 r. budynek frontowy spłonął, jednak mury bez większych zniszczeń przetrwały II wojnę światową. Kamienica odbudowana po wojnie.
  Przeszła w latach 90 konserwację i aranżację dekoracji malarskiej fasady.

  Projekt przebudowy rozbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania lokali usługowych na lokale mieszkalne oraz rozbudowa części podziemnej
  piwnic, wraz ze zmianą jej użytkowania na lokale usługowe.

  Projekt przebudowy i rozbudowy dachu z odbudową dachu w części frontowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne.