• Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica Wrzesińska 2 przebudowa rozbudowa remont konserwacja architektura Anna Rostkowska Dominik Rostkowski Maria Grzeszczakowska
 • Kamienica przy ul. Wrzesińskiej 2 powstała około 1910 roku na zamówienie Szmula Reichenberga wg projektu nieustalonego architekta jako nadbudowa i
  przebudowa wcześniejszego pałacyku fabrykanckiego wzniesionego w 1863 roku. Po 1945 roku budynek adaptowano na potrzeby szkoły, natomiast 15 lat
  później przeznaczony został na mieszkania komunalne. Brak remontów w połączeniu z postępującym wyeksploatowaniem obiektu doprowadziły w
  konsekwencji do konieczności rozbiórki części oficyn w 2006 roku a następnie całkowitego wysiedlenia kamienicy w roku 2012. Siedem lat
  później obiekt wpisano do rejestru zabytków pod nr A-1469.

  W 2020 r. na podstawie projektu pracowni Proart rozpoczął się remont, przebudowa i rozbudowa kamienicy. W ramach projektu przewidziano także
  odtworzenie skromnego wystroju fasad uzupełnienie wystroju wnętrz klatek schodowych i przejazdu bramnego.